Medische Encyclopedie – Elspeetse apotheek – Elspeet

Terug naar overzicht

Medische Encyclopedie

Inhoud

buspiron

Buspiron vermindert angstgevoelens.

Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid.

Wat doet buspiron en waarbij gebruik ik het?

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

Behandeling
Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kunt u gedurende enkele dagen tot weken een medicijn gebruiken. Meestal schrijft de arts dan een ‘benzodiazepine’ voor, zoals oxazepam. Een arts schrijft buspiron alleen voor als een benzodiazepine onvoldoende werkt of niet kan worden gebruikt en als wordt verwacht dat u nog enkele weken voor angst moet worden behandeld. Buspiron is namelijk een medicijn dat niet heel snel werkt, maar pas na een of meer weken zijn werking heeft.

Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.

Effect
Het effect merkt u na ongeveer tien dagen, maar kan ook vier weken op zich laten wachten.
 

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het medicijn bent gewend: duizeligheid, hoofdpijn en een licht gevoel in het hoofd

 • Vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het medicijn bent gewend: sufheid en slaperigheid. Zelden vermoeidheid, verwardheid, coördinatiestoornissen, een verminderd concentratie- en reactievermogen of wazig zien.

  Deze bijwerkingen zijn vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping en braken

 • Rusteloosheid, opwinding en nervositeit

 • Depressie, slapeloosheid, moeilijk in slaap komen en vreemd dromen

 • Zweten en klamheid

 • Droge mond

 • Oorsuizen

 • Spierpijn en zwak gevoel

 • Tintelingen, doof gevoel en trillen

 • Pijn op de borst en hartkloppingen

 • Keelpijn en een verstopte neus

 • Huiduitslag. Een enkele keer wijst dit op overgevoeligheid (zie Zeer zelden)

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Moeite met bewegen en onrustig gevoel, waardoor u niet stil kunt blijven zitten

 • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties) en het gevoel jezelf niet te zijn.

 • Verminderd zicht (alsof u door een tunnel kijkt)

 • Haaruitval

 • Moeilijk kunnen plassen

 • Melkafscheiding uit de borsten

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten, jeuk of 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

  Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor buspiron. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik buspiron gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Rifampicine, een middel tegen tuberculose. De werking van buspiron kan minder worden. Raadpleeg uw arts. Meestal zal deze een ander middel voorschrijven.

Door de volgende medicijnen kunt u meer last krijgen van bijwerkingen door buspiron. Bespreek dit met uw arts. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Waarschuw de arts bij de volgende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, depressief gevoel of een tintelend gevoel in uw armen en benen.

 • De antibiotica claritromycine en erytromycine.
 • De medicijnen bij hart- en vaatziekten verapamil en diltiazem,
 • De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol en ketoconazol.

De volgende medicijnen zorgen ervoor dat buspiron minder goed werkt. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op buspiron weg is.

 • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifampicine en rifabutine.
 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressie.
 • Mitotaan, een medicijn tegen de ziekte van Cushing en bijnierschorskanker.
 • Enzalutamide, een medicijn tegen prostaatkanker.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

buspiron_verkeersdeelname.jpg

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol kan net als dit medicijn versuffend werken. Hierdoor kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Probeer het drinken van alcohol daarom eerst met mate.

alles eten?
Bij dit medicijn kunt u beter niet te veel grapefruit eten, of grapefruitsap drinken. Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter.

 • Wilt u grapefruitsap drinken? Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt.
  Dus: als u op maandag grapefruitsap drinkt, wacht dan tot donderdag met het opnieuw drinken van grapefruitsap.
 • Wilt u grapefruit eten? Eet niet meer dan 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits. En wacht na elke keer dat u grapefruit hebt gegeten ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruit eet.
  Dus: als u op maandag grapefruit eet, wacht dan tot donderdag met het opnieuw eten van grapefruit.

Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap). Lees hier meer informatie over grapefruit en medicijnen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds. Als u het 3 keer per dag gebruikt: verdeel de tabletten dan gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 6 tot 8 uur.

Hoelang?
U merkt binnen 4 weken of dit medicijn uw klachten vermindert. Raadpleeg uw arts als u na die periode te weinig effect merkt. Meestal gebruikt u buspiron enkele weken of maanden.